Üç boyutlu baskı sanal ortamda tasarlanmış herhangi şekildeki bir üç boyutlu nesnenin katı formda basılması işlemidir. Bu işlemi gerçekleştiren cihazlara ise üç boyutlu (3D) yazıcı adı verilir. Baskılar birçok türde hammaddenin kullanılması ile yapılabilir. Normal kullanıcı bazında en yaygın kullanımı olan hammadde PLA ve ABS adı verilen sert plastiklerdir.

Değişik türlerde ve tekniklerde baskı yapabilen üç boyutlu yazıcılar vardır. En yaygın kullanıma sahip olan üç boyutlu yazıcıların çalışma prensibi bilgisayar ortamında hazırlanmış üç boyutlu herhangi bir nesnenin sanal olarak katmanlara bölünmesine ve her bir katmanının eritilen hammadde dökülerek üst üste gelecek şekilde basılmasına dayanır. Bu yöntemin talaşlı sistemlere göre pek çok üstünlükleri vardır. CNC 6-7-8 eksen robotların yapamayacağı işleri kolaylıkla basabilir. Basit bir örnek: düdük.. 3D yazıcı içindeki leblebiyi de aynı anda basabilir.

Üç boyutlu yazıcılar büyük oranda kendi parçalarını basabilir; biz de kendi makinalarımızı bu yöntemle yapmaktayız. Elektronik parçalar ve motorlar dışında neredeyse bütün mekanik parçalar 3D yazıcı tarafından basılabilir. İleride üç boyutlu yazıcıların kendisini tamamen basabilecek özelliklerde olması tahmin edilmektedir.

Üç boyutlu baskı teknolojisi 1980’li yıllarda başlamıştır. Buna rağmen 2010 yılından sonra adı daha fazla duyulmaya başlanmış ve günümüzde çok daha yaygın bir sekilde kullanılır hale gelmiştir. Bunun nedenleri olarak medyada daha fazla yer almaya başlaması, birçok sayıdaki girişimci firmaların bu teknolojiye yatırım yapması, akademik çevrelerin ilgi göstermesi, teknolojinin birçok alanda getirdiği kolaylıklar ve avantajların yanı sıra üretim maliyetlerinin düşmesi gösterilebilir.

İlk üç boyutlu yazıcı 1984 yılında 3D Systems firmasının kurucusu Chuck Hull tarafından üretilmiştir. Günümüzde (2022) birçok firma üç boyutlu yazıcı üretmeye ve satmaya başlamıştır. 2012 yılı itibari ile üç boyutlu yazıcıların pazar hacmi 2.2 milyar dolara erişmiş ve 2011 yılına göre %29’luk bir artış göstermiştir.
Bu gelişmeler ışığında biz de yerli 3D yazıcılarımızı yapmaya karar verdik.